Ghidul autorului - 2016

Centrul de Resurse Didactice Învăţătorul modern are o subdiviziune Redacţia, având atribuţii de editare a 3 publicaţii periodice:
 • 1. Revista Învăţătorul Modern - apare de 6 ori în an (în limba română)
 • 2. Revista Grădiniţa Modernă - de 4 ori în an (în limba română, câteva articole în limba rusă)
 • 3. Revista Învăţătorul Modern. Специальный выпуск на русском языке - de 4 ori în an (în limba rusă)
Redactor-şef este Mariana Marin
CUM PUTEM PUBLICA ÎN REVISTĂ?
1. Aplicăm. Sunteţi un profesor / învăţător /educator Modern? Dacă da, atunci aplicaţi!
2. Genericele revistei. Încadraţi-vă în tematica revistei, propusă de redacţie. Dacă doriţi să publicaţi în anul 2016, de orientare vă pot fi genericele:
 1. Februarie Educaţia centrată pe copil (pe cel ce învaţă)
 2. Aprilie Educaţie istorică şi prin tradiţii
 3. Iunie Evaluare bazată pe competențe
 4. August Educaţie pentru ţară, neam, popor, limbă
 5. Octombrie Tehnologii informaţionale în educaţie
 6. Decembrie Metode, lecţii netradiţionale
N.B. Se acceptă alte tematici decât genericul anunţat în prealabil, la rubrica parteneriate, activităţi de dirigenţie. Scenariile activităţilor extracurriculare trebuie să se potrivească lunii în care vor apărea.
3. Când va fi publicat articolul? Atenţie! Un articol care se doreşte a fi publicat se expediază cu cel puţin două luni înaintea numărului de ediţie.
 • Ediţii Învăţătorul Modern: februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie
 • Ediţii Grădiniţa Modernă martie, iunie, septembrie, decembrie
 • Ediţii Специальный выпуск на русском языке martie, iunie, septembrie, decembrie
4. Cerinţe tehnice. Tehnoredactaţi materialul la cea mai înaltă calitate.
TITLUL (se culege cu majuscule) 20 TNR; Textul articolului dimensiuni standard: 12 TNR / 1,5 / 2X2X2X2. Volum - 2-4 pagini. Pentru cercetători acreditaţi, doctori - până la 6 pagini
Proiectul didactic nu va avea mai mult de 4 pagini. Articolul va conţine obligatoriu data prezentării.
Numele autorului în partea dreaptă, după modelele din revistă, funcţia, gradul didactic, instituţia în care activaţi, localitatea şi obligatoriu e-mail-ul.
Scrierea cu â, după reguli (în mijloc de cuvânt). Ortografie şi diacritice (ţ,ş,ă,î)!
Se respectă obligatoriu normele limbii în care se publică.
5. Expedierea articolului. La expediere prin e-mail ţineţi cont de următoarele momente.
a. Materialul cules la calculator, în editorul Word (2003,2007) se expediază la adresa revistelor:
 • Învăţătorul Modern invatatorulmodern@gmail.com
 • Grădiniţa Modernă gradinitamoderna@gmail.com
 • Ediţia în limba rusă acuracitchi@mail.ru
Articolul se expediază doar prin poşta electronică (nu prin poşta tradiţională şi nici prin colegi sau stick)
b. La expediere, în mesajul către redacţie, vei ataşa scrisoarea de intenţie şi declaraţia de autor. Este obligatoriu!
Model: Subsemnat (a/ul), Nume prenume, funcţia, instituţia, localitatea, telefon de contact declar pe propria răspundere că materialul___________ pe care îl prezint în Revista___________ este original, nu a mai fost publicat, iar materialele expediate nu sunt plagiate. Solicit publicarea articolului în numărul____, anul___.
Data şi semnătura
Un sfat: Nu este etic să expediaţi acelaşi articol mai multor redacţii. Trebuie să cereţi permisiunea primei redacţii pentru a fi re-publicat şi în alte reviste sau ziare.
c. Recomandarea. Revista devine mai credibilă când materialele sunt apreciate la nivel de comunitate pedagogică.
De obicei articolele sunt materialele seminarelor, proiectelor didactice susţinute public.
Articolul/Proiectul vor avea nevoie recomandare pentru a fi publicat.
Recomandarea poate fi de la: un cadru didactic cu grad I, superior (mai înalt decât al autorului); directorul adjunct, directorul instituţiei, cu grad didactic sau managerial I sau superior.
Autorul va scrie în materialul său, la final: Articolul este recomandat de către... Nume, prenume, grad didactic, ştiinţific sau funcţia şi nr. de telefon al celui care recomandă.
6. Redactori-coordonatori.
După expedierea materialului veţi coordona cu redactorii revistei despre calitatea materialului
 • Învăţătorul Modern - Conf. Dr. Mariana MARIN - telefon 022 - 93 17 17
 • Grădiniţa Modernă - Conf. Dr. Silvia GOLUBIŢCHI telefon 0794 76 746
 • Ediţia în limba rusă - Conf. Dr. Angela CURACIŢCHI telefon 0699 88 527
7. Publicarea gratuită - oferta Prieteni. Cititorii noştri - prietenii noştri.
Dacă aveţi abonament, publicaţi gratuit în perioada anului abonat.
La articolul expediat veţi ataşa copia scanată a abonamentului anual.
8. Abonarea se face la orice oficiu poştal sau agenţie de abonare:
 • Învăţătorul Modern - indice de abonare PM 32 052, preţul abonamentului anual - 301 lei
 • Grădiniţa Modernă - indice de abonare PM 31 052, preţul abonamentului anual - 201 lei
 • Învăţătorul Modern. Специальный выпуск на русском языке PM 33 052 preţul abonamentului anual - 201 lei
9. Publicarea cu plată.
Serviciile de publicare urgentă costă 500 lei
Achitarea se efectuează la sediul redacţiei sau la bancă.
Doar după acceptul redacţiei!
10. Imaginea Dv. contează.
 • Fotografia de autor în revista noastră este obligatorie. Este un element de promovare, dar şi de corectitudine.
 • Noi credem că cititorii trebuie să cunoască profilul autorului.
 • Expediaţi fotografia de autor, de calitate digitală înaltă, în format jpg.
 • Alte fotografii ce vor însoţi materialul Dvs. trebuie să fie de calitate înaltă. De aseme­nea, vor fi ataşate la expediere. În document, sub fotografie se indică legenda acesteia.
11. Alte elemente ale articolului.
 • Figurile, fotografiile şi tabelele se plasează nemijlocit după referinţa respectivă în text.
 • Tabelele se numerotează şi trebuie să fie însoţite de titlu. În text referinţele se numerotează prin cifre încadrate în paranteze pătrate, de exemplu: [2], [5-8], şi se prezintă la sfârşitul articolului într-o listă aparte în ordinea apariţiei lor în text.
 • Referinţe bibliografice. Lista referinţelor trebuie să se încadreze în limite rezonabile. Nu se acceptă referinţe la lucrările care nu au ieşit încă de sub tipar.
 • Model de referinţa: examinaţi ediţia recentă a revistei.
12. Câteva sfaturi.
 • Articolele creative, captivante, utile apreciate de membrii echipei de creaţie se publică obligatoriu.
 • În majoritatea cazurilor mai lucrăm cu autorii. Aşa e corect!
 • Redacţia noastră nu respinge materialele, dar vă propunem colaborare cu Dv. până materialul nu este ajustat la cerinţele necesare.
 • Intervenim cu propuneri de îmbunătăţire.
 • În cazul dat, depinde de Dv. cât de repede revedeţi materialul.
 • Pentru a fi publicat în ediţia solicitată de Dv., trebuie să respectaţi termenele propuse de redacţie în vederea revizuirii materialului.
 • Dacă aţi fost atenţionat(ă) de anumite modificări şi nu aţi intervenit, materialul Dv. nu se va publica.
Aşteptăm cu interes materialele Dv.


ACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.