Cerinţe faţă de proiectul didactic publicat în revista Învăţătorul Modern

Cerinţe faţă de proiectul didactic publicat în revista Învăţătorul Modern

SUBIECTUL LECŢIEI (se va scrie subiectul curricular)

Proiect didactic
Numele, prenumele autorului, gradul didactic,
instituţia în care activează şi localitatea

Clasa:
Numărul lecţiei în modul (conform proiectării de lungă durată): de ex. 3/40
Numărul lecţiei conform orarului4
Durata lecţiei:     45 minute
Modulul: 
Subiectul  lecţiei: 
Subcompetenţele curriculare:

Obiectivele  lecţiei.  La finele lecţiei elevii vor fi capabili:
                    O1 :
                    O2 :
                    O3 :
                    O4:
                    O5:
Tipul lecţiei: alegeţi din lista de mai jos:

     I.     Lecţia de formare a capacităţilor de dobândire a cunoştinţelor
   II.     Lecţia de formare a capacităţilor de înţelegere a cunoştinţelor
III.     Lecţia de formare a capacităţilor de aplicare a cunoştinţelor
IV.     Lecţia de formare a capacităţilor de analiză-sinteză a cunoştinţelor
  V.     Lecţia de formare a capacităţilor de evaluare a cunoştinţelor
VI.     Lecţia mixtă
N. B. Etapele să corespundă tipului de lecţie, a se vedea anexa 1.

Tehnologii didactice:
                   а) forme:      -   frontal; - în perechi; - individual; în grup
                   в) metode: -  
.
                   с) materiale didactice:
1.      Curriculum şcolar, clasele I -IV, Chişinău, 2010.
2.      Ghid metodologic la manualul şcolar, autori Maria Buruiană, Silvia Cotelea ş. a.
3.      Buruiană M., Cotelea S., Ermicioi A., etc. Abecedar. Ed. Prut Internaţional, 2010.

Evaluarea:  formativă, evaluare orală şi în scris, lucrare independentă (fără apreciere cu note).

 

SCENARIUL  LECŢIEI


Secvenţe
le lecţiei
Timpul
Obiective
Activitatea învăţătorului şi a elevilor
Strategia didactică
(metode, procedee, forme, mijloace instrucţionale)
Evaluarea
(metode, procedee, forme)Anexa 1. Clasificarea tipurilor de lecţii după criteriul competenţei:
TIPUL LECŢIEI
CARACTERISTICA
SECVENŢELE LECŢIEI
de formare a capacităţilor de dobândire a cunoştinţelor
vizează prioritar formarea capacităţilor de dobândire a cunoştinţelor

1.      Organizarea clasei (moment organizatoric)
2. Reactualizarea structurilor anterioare, verificarea temei pentru acasă
3.      Prezentarea optimă a conţinutului nou
4.      Dirijarea învăţării
5.      Consolidarea materiei şi formarea capacităţilor (la nivel de reproducere)
6.      Evaluarea (curentă, instructivă, fără aprecieri cu note)
7.      Bilanţul lecţiei.CAD JPY посетите эту страницу Биржевой курс Канадского доллара к Японской иене. Concluzii
8.      Anunţarea temei pentru acasă.
de formare a capacităţilor de înţelegere a cunoştinţelor
vizează prioritar formarea capacităţilor de înţelegere a cunoştinţelor dobândite anterior

1.    Organizarea clasei (moment organizatoric)
2.    Reactualizarea structurilor anterioare, verificarea temei pentru acasă
3.    Consolidarea materiei şi formarea capacităţilor:
a)    la nivel de reproducere;
b)   la nivel productiv.
4.    Evaluarea


ACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.