Învățătorul Modern, august, 2014


SURPRIZELE REVISTEI Invatatorul Modern
CUPRINS
EDITORIAL
Viorica Măţilă-Parfeni,
Viorica Goraş-Postică Colaborare și parteneriat sau Unu plus unu este egal cu trei .......................... .......3
ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR
Vasile Cioca Situațiile de învățare și facerea imaginii în cadrul educației vizual-plastice.........7
ATELIER DIDACTIC
Svetlana Sîrbu Exerciţii amuzante la lecţii în clasele primare................... .........................1 0
Elena Maznic Valorificarea inteligenţelor multiple.................. ........11
Aurelia Panaghiu Evaluarea randamentului școlar la lecțiile de istorie în clasele primare .......................... ...........14
Viorica Cucer Confirmarea gradului didactic întâi..............17
Rodica Gheţu Raport de autoevaluare a activităţii didactice în anii 2008-2013
pentru confirmarea gradului didactic întâi.................22
Maia Șeitan Metode interactive utilizate la studierea textului ştiinţific..............29
Natalia Postolache Raport de autoevaluare a activității didactice în anii de studii 2009-2014
pentru conferirea gradului didactic I..................31
ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE
Maria Duplava Educaţia incluzivă – asigurarea accesului la educație tuturor copiilor.................. ..........36
Mariana Calalb Odă limbii...................4 0
Stella Vîrlan Dumitru Matcovschi, pilon al demnităţii naţionale............42
Asea Scorpan
Nicolae Scorpan Ioane! Ioane! Ioane, unde eşti?..................... 45
Elena Țîbuleac Sărbătoarea cifrelor.................. ....................47
Maria Margine,
Teodora Scalețchi Să fim buni cetăţeni pentru mileniul al treilea...............50
Olga Balanici Educația pentru o viață sănătoasă................. ........52
FORUM
Liliana Sîmbotean O şcoală a bucuriei.................. ..........55
Maria Tătaru Nu sperăm că vom scăpa


ACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.