Au apărut revistele lunii octombrie

Au apărut revistele lunii octombrie

 

 


Au apărut revistele lunii octombrie

 

 

 

 


Au apărut revistele lunii octombrie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dragi colegi,

au apărut revistele lunii octombrie

  • ÎNVĂȚĂTORUL MODERN.
  • Învățătorul Modern. СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
  • GRĂDINIȚA MODERNĂ. Revista Educației Timpurii  și Preșcolare din Republica Moldova. Supliment al Revistei Învățătorul Modern.

 

CUPRINS

ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR

 

Silvia Golubiţchi Evaluarea prin obiective versus evaluarea prin competenţe.................3

Pavel Cerbuşca Evaluarea competenţelor la educaţia civică..................................................5

Mariana Marin Evaluăm procesul sau produsul?..............9

Viorica Măţilă-Parfeni Corelarea evaluării din perspectiva competenţei cu evaluarea formativă..................................13

Rodica Agafian,

Diana Gatman Valorizarea evaluării prin raportarea la criterii...............................16

Stela Baltag Evaluarea criterială a compunerilor .................21

Maria Ciubotaru Evaluarea / autoevaluarea compunerilor..............24

Ion Spinei,

Valentina Gaiciuc Despre interpretarea rezultatelor evaluărilor de la finele treptelor de şcolaritate (I)................26

Margareta Paiul,

Valentina Zuber-Petrov Evaluarea finală raportată la competențe..................28

Nelea Globu Evaluarea învăţătorului în contextul competenţelor profesionale..........................37

ATELIER DIDACTIC

Liuba Paiu Fişele diferenţiate – instrument de realizare a activităţilor postevaluatorii...............................40

Lilia Martea Evaluarea – considerații preliminare............42

Alexandra Chirica Aplicarea teoriei inteligenţelor multiple în demersul educaţional la istorie...............................43

Elena Popa Metode alternative de evaluare şi rolul lor în procesul de învățare..................45

Cristina Godea Evaluarea competenţelor literare în baza eseului structurat......................47

Svetlana Sîrbu Rolul evaluării formative.....................49

Rodica Buiacov Proiectul – metodă alternativă de evaluare.........51

MANAGEMENT ŞCOLAR

Mariana Rusu Lumea vegetală şi animală din Republica Moldova.............53

Ina Chiaburu Părţile unei plante. Lecție-experiment........56

Virginia Druguş Calităţile citirii: corectă, conştientă, cursivă, expresivă .................58

Luminiţa Braicov Matematica muzicii - pauza de o pătrime..............61

ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE

Margareta Guzun Îmi cunosc drepturile.........64

Aliona Mustea Avem drepturi, nu uităm de îndatoriri!..............67

Nina Mîndru Moldova – ţara mea................................69

Elena Pîntea Ei ne duc faima în lume...........................72

E toamnă… E anotimpul crizantemelor.................75

Ecaterina Pricochi Am un plai ca din poveste.....................76

Tamara Lenţa - nume încununat cu profesionalism , dăruire şi generozitate............................78

PARTENERIAT EDUCAŢIONALACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.