Revista lunii august, 2016 Cuprins

Revista lunii august, 2016 Cuprins

CUPRINS
EDITORIAL
Tatiana CALLO Referenţialul metodologic al relaţiei limbă-vorbire-comunicare din perspectiva formării
vorbitorului cult de limba română....................................................................................................3
ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR
Adrian GHICOV Rettelizarea textului media: cititorul şi libertatea viziunilor.......................................................7
Maria HADÎRCĂ Formarea vorbitorului cult – o dimensiune importantă a curriculumului
de limba şi literatura română...........................................................................................................11
Natalia GRÎU Formarea-dezvoltarea-evaluarea competenţei de comunicare orală în cadrul disciplinelor
din aria curriculară Limbă şi Comunicare....................................................................................13
Maria SURUCEANU Dezvoltarea limbajului elevilor – acţiune cu impact semnificativ............................................16
Tatiana SÎRBU Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din perspectiva
educației europene pentru limbi....................................................................................................19
Alexandra ȘEPTELICI,
Valentina FLUIERAR Rolul folclorului pentru copii în dezvoltarea competențelor comunicative
la elevii din clasele primare..............................................................................................................21
Svetlana CUCU,
Eugenia DODON Particularităţi semantico-sintactice ale propoziţiilor coordonate............................................27
Svetlana MIHAILA Necesitatea intercorelării mediului universitar cu cel preuniversitar. Ghidarea profesiei....31
Natalia DARII Formarea şi dezvoltarea operaţiilor de analiză şi sinteză la elevii de vârstă şcolară mică....33
ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE
Ana LAȘCU În așteptarea lui Eminescu...............................................................................................................36
Natalia CHISTOL Obiceiul strămoşesc, obicei moldovenesc......................................................................................40
Stella VÎRLAN Stima de sine – dimensiunea evaluativă a imaginii de sine........................................................44
Rodica BUIACOV Bun rămas, școală primară!.............................................................................................................49
BUNE PRACTICI
Valentina GORODENCO Casa părintească de Spiridon Vangheli..........................................................................................55
Ana CEBAN Balul toamnei.....................................................................................................................................58
Gherghina RĂBOJ Muma lui Ștefan cel Mare de Dimitrie Bolintineanu ..................................................................62
Svetlana TÎMBUR Relația interdisciplinară în cadrul lecției-skype: „Proiect internațional Moldova-Ucraina”.......65
Situaţii de comparare a propriei opinii cu cea a colegilor...........................................................69
Inga TOFAN Sunetul [î] şi litera „î” mic de tipar. Textul Întrecerea. ...............................................................69
Eugenia POIA Pădurea râde, pădurea plânge..........................................................................................................72
Andriana GORCEAG În prag de toamnă.............................................................................................................................74
ATELIER DIDACTIC
Maria DERENCO Importanţa continuităţii dintre grădiniţă şi şcoală - clasa I......................................................78
Sergiu PRISACARU TVC Matematic.................................................................................................................................81
PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Olga URSU Prin cooperare spre reuşita parteneriatului educaţional în beneficiul copilului....................85
Natalia DEDIU, În numele viitorului.........................................................................................................................87
Olga VIȘCHIU Adio, clipe de neuitat!.......................................................................................................................88

 ACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.