Generice și termene de expediere a materialelor Revista Invatatorul Modern

Dragi colegi,

 

Vă anunțăm genericele revistei Învățătorul Modernși termenele de expediere a materialeor.

Revista de iunie-Evaluare criterială prin descriptori

Repere:

 • Evaluarea criterială - aspecte teoretice
 • Cultura evaluativă a cadrului didactic.
 • Evaluarea tradițională bazată pe măsurare și cea modernă axată pe judecăți de valoare.
 • Proiecte didactice cu utilizarea instrumentelor de evaluare criterială/metodelor active.
 • Metode active de evaluare criterială prin descriptori.
 • Practici de evaluare la clasă: metode şi tehnici de evaluare.
 • Proiecte ale seminarelor pentru cadrele didactice cu subiectul dat.

Termene: 10 aprilie - 25 aprilie 2015

Revista de augustEducaţie pentru ţară, neam, popor, limbă

Repere:

 • Strategii pedagogice de formare a vorbitorului cult de limbă română în contextul dialogului intercultural
 • Limba română în manuale şi curricula şcolare.
 • Metode şi procedee didactice de formare a vorbitorului cult de limbă română
 • Activităţi extracurriculare de promovare a limbii române culte.
 • Diferenţele culturale şi lingvistice ne despart sau ne unesc?”.
 • Criza de cultură a comunicării existentă în societate.
 • Criza de cultură a comunicării existentă în societatea educativă.
 • Ineficienţa metodologică a strategiei de predare ce vizează formarea vorbitorului cult de limbă română.
 • Metodologii de promovare a culturii lingvistice existente în sistemul educaţional european.
 • Dezvoltarea motivaţiei actorilor educaţionali implicaţi în a vorbi limba română.

Termene: 25 aprilie 2015 - 5 iunie 2015ACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.