Bucuriile iernii: trei reviste. Învățătorul Modern, Grădinița modernă, Învățătorul Modern, ediția în limba rusă.

 

 
 
 
 
CUPRINSUL REVISTEI ÎNVĂȚĂTORUL MODERN, DECEMBRIE 2014
 
 

Bucuriile iernii: trei reviste. Învățătorul Modern, Grădinița modernă, Învățătorul Modern, ediția în limba rusă.

ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR
Constantin Cucoş Posibilități de configurare interdisciplinară a conținuturilor în predarea valorile religioase........3
Vasile Flueraş Interdisciplinaritatea, multidisciplinaritatea și transdisciplinaritatea în educație......................7
Natalia Manea Învățarea integrată sau dincolo de barierele obiectelor de studiu...................10
Olga Balanici Interdisciplinaritatea.................. ........................................ ........................................ ..........................12


ATELIER DIDACTIC

Svetlana Procopi A fi în pas cu necesitățile vieții.................................. ........................................ ..................................14
Nina Mîndru Abordări interdisciplinare în clasa întâi................................... ........................................ ................16
Marcela Groza Excursia ca modalitate de abordare interdisciplinară la orele de istorie................................. ....18
Tatiana Paladuţa Viața nu este împărțită pe discipline.............................. ........................................ ...........................19
Svetlana Prohorenco Valorificarea conceptului interdisciplinar / transdisciplinar prin intermediul proiectelor de grup.....21
Daniela Holban Aspecte interdisciplinare în predarea educației plastice................................ ................................22
Marius Mărăcinescu,
Florica Dumitrescu Despre interdisciplinaritate. Colecția „Poeme cu... Probleme”............................... ......................23
Rodica Busuioc-Pojoga Conexiuni disciplinare în predarea-învăţarea-evaluarea verbului................................ ...............24
Teodor Bolohan Studierea Legilor lui Kepler în cadrul cursului integrat de fizică și astronomie
pentru clasa a X-a..................................... view sited_break" style="display: inline-block;">26
Lilia Martea Proiect interdisciplinar bucuriile iernii.................................. ........................................ ...................29
Inga Panainte-Alexandru Chişinău – oraşul pe umeri albi de piatră.................................. ........................................ ...............31
Magdalena Cotlerenco-Medeleanu Rolul educativ al desenelor animate................................. ........................................ ........................32
Valentina Curechi Rolul motivației în studierea limbii române de către alolingvi............................... ......................33
Magda Ionescu Activităţi de muncă independentă şi jocuri utilizate la orele de matematică.............................3 6
Elena Marițoi Evaluarea randamentului școlar la lecțiile de educație plastică................................ ....................37
BUNE PRACTICI
Natalia Spatari Pe urmele strămoșilor: dacia romană.................................. ........................................ ......................39
Mariana Furmuzachi Abordări interdisciplinare la în cadrul lecţiilor educaţie muzicală................................ .............42
Lilia Moiseev Interdisciplinaritate în cadrul disciplinei educație tehnologică ........................................ ..........44
Eugenia Stănilă Interdisciplinaritate în abordarea tematică a conţinuturilor curriculare............................. ......47
Elena Silvia Terpan Verbul - aplicații.........................49
Florena Cornelia Urse Laleaua și alte plante înrudite.........50

ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE
Iulia Sîrbu Călătorie în țara semnelor şi regulilor de circulație.......................53
Elena Chistol O lecție pentru viață................................... ..................57
Asea Scorpan,
Nicolae Scorpan La peţit................................... ........................59
Larisa Caraman Anul nou vine la noi.......................60
Marianna Haric Vine anul nou, copii!.........................61
Dorina Boiangiu Drepturile şi îndatoririle copiilor...........64
Zinaida Popa Focul din vatră aprins în inimile elevilor din colegiile din republică............................... ...........65
Svetlana Mitrofan Ţara mea, Moldova - mamă.........................67
Valentina Calcatinge Eu sunt Moldova!................................ ........................................ ........................................ ..................72
Tatiana Chilaru,
Marionela Lisnic Personalitatea - accente de căldură, lumină, culoare: viziune interdisciplinară....................... .74

PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Galina Leahu,
Angela Lupu Bunica, prietena mea bună..........................77
Svetlana Dubencu Gusto classico della do-re-micii şcolii de muzică.............................79
Victoria Duda Parteneriat educațional „Prietenia, un dar de preț”........................81
Galina Andruh Tineri, veseli, curajoși cu istoria - prietenoși.............................. ........................................ ..............83
 
 
 
 CUPRINS Revista Grădiniţa Modernă
Bucuriile iernii: trei reviste. Învățătorul Modern, Grădinița modernă, Învățătorul Modern, ediția în limba rusă.

EDITORIAL
Silvia Golubițchi Abordări interdisciplinare ale conţinuturilor educaţiei preşcolare.............................. ..................3
EDUCATOR ŞI CERCETĂTOR
Natalia Carabet, Anastasia Oloieru Educația axiologică a preșcolarilor...............4
Lilia Maximenco, 
Svetlana Gorea, Pregătirea copilului pentru viaţa şcolară.................7
Nicolae Silistraru, Silvia Golubițchi Activitățile educaționale - formă specifică de realizare a conținuturilor
în instituția preșcolară.............................. .......... 11
Olga Cuşnir Utilizarea metodelor interactive frontale în cadrul activităților integrate cu preșcolarii......... 14
Irina Varzaru Rolul cadrului didactic în educația ce stimulează autonomia preșcolarului........................... ... 17
Galina Panța Raport de activitate în vederea implementării noilor politici educaționale............................ ....19
ACTIVITĂȚI EXTRACURRICULARE
Tatiana Ţurcan În ospeţie la zâna Iarnă........................... 21
Aliona Purcel Iarna-i frumoasă mireasă................................. ..23
Uliana Danelciuc Sărbătoarea iernii.................................. .......25
Valentina Popa, Mariana Leahu Vă poftim la șezătoare!.............................. .....27
Galina Glavan La serbare-n poieniţă................................ ...30
Tamara Mahu În pădurea fermecată............................... .........34
Tatiana Zămos Împărăția fulgilor de nea..............36
Lilia Melnic Iarna - frumoasă crăiasă.........................38
Oxana Cociurca Din moşi-strămoşi........................... ....41
Vera Mutu O întâmplare misterioasă de Crăciun............45
Angela Sîrbu, Maria Malic, Olga Barbalat A fost odată ca niciodată ...............50
Olesea Stănilă Parteneriatul grădiniţă - familie................. 52
BUNE PRACTICI
Mariana Samson Să ajutăm vrăbiuţa!............................... .........54
Galina Croitor Pământul, casa noastră comună...........56
Luminița Bubuioc Basm, muzică, joc..................................... .........59
Tatiana Braduțanu Ţara mea, frumoasă eşti!....................62
Tatiana Buza O călătorie pe insula Prietenia...........65
Lilia Munteanu Iarnă, mândră crăiasă ........................................ .........................70
Cristina Lebedinschi Iarnă albă, iarnă dalbă........................... 74
Eugenia Pegza Pregătirea animalelor sălbatice de iernat.................78
Victoria Pancev, Irina Varzaru Teatralizarea poveștilor preferate..........80
ATELIER DIDACTIC
Lilia Calin, Eugenia Pegza Asigurați-i copilului o alimentație sănătoasă!.............83
AZI ÎN GRĂDINIŢA MEA
Rodica Pană, Iulia Miron, Svetlana Frunze, Sănătoşi mereu vom fi...................................... .84
AGENDA PĂRINŢILOR
Agnesa Gavriliuc Dezvoltarea inteligenţei la copilul mic. Sfaturi pentru părinţi.............................87
Elena Danu Sfaturi pentru mămicile cu băieței 88
 
 
 Cuprins Ediția în limba rusă 

Bucuriile iernii: trei reviste. Învățătorul Modern, Grădinița modernă, Învățătorul Modern, ediția în limba rusă.
ОТ РЕДАКТОРА
Курачицки Анжела Монолог ученика о самостоятельности..........3
ФОРУМ
Шарбан Лариса «Осмельтесь мыслить самостоятельно»......................... ........................................ .................4
Котылевская Татьяна Кишинёвская женская гимназия: история становления и развития (1864 - 1923).........7
Греку Мирча Концепция прямой и обратной перспективы как формула самоуправления
учреждением............................. ............................10
Ельцова Татьяна Что на уроке главное?..............................13
Савицкая Ирина Как развить самостоятельность школьников при подготовке
домашних заданий..............................15
Дубчак Алла Как приучить детей к самостоятельности при выполнении домашнего
задания: советы для родителей.................16
УЧИТЕЛЬ И ИССЛЕДОВАТЕЛЬ
Дамаскин Ольга Формирование читательской самостоятельности младшего школьника.............17
Паирели Татьяна Технология организации самостоятельной работы на уроках русского
языка в начальной школе...................20
Кыса Любовь Развитие орфографической грамотности младших школьников при работе
с графическими моделями на уроках русского языка........................24
Михайлюк Нина Роль учебных тренажеров в формировании самостоятельности
младшего школьника.............................27
Кожухарь Галина Формирование навыков орфографического самоконтроля
у младших школьников на уроках русского языка.................31
Чайковская Валентина Роль самостоятельной работы в обучении младших школьников...........................34
Я ИДУ НА УРОК
Караиванова Мария Борьба - условие жизни................................... ........................................ .....................................37
Романюк Неля Штефан чел Маре ши Сфынт – легендарный господарь............................... ..................43
УЧИТЕЛЬ И КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО
Федорина Светлана Самоуправление младших школьников.............................. ....46
Цуля Александра Как приучать ребенка к самостоятельности....................... ........................................ .........48
Тануркова Марьяна Экзамены, или как преодолеть эмоциональную нестабильность.......................... ..50
Когут Снежана «Прощай, букварь!»............................... ............................53
Федорова Елена «Здравствуй, гостья-зима!»..........55
Остроумова Наталья Фольклорный праздник «Зимние народные приметы и обычаи».............................58
Фомина Татьяна Новогодний карнавал..............................61
Валентина Гаргалык С Новым Годом!.................................. ..64
Попова Татьяна Зажигаем семейные звезды..............................67
Гуменюк Алла,
Ненеску Галина Волшебные нотки, или путешествие по сказкам................................. ..............................69
Мазикина Наталья Шоу-викторина по творчеству А. С. Пушкина «Свободы сеятель пустынный …».....73
ШКОЛА ПАРТНЕРСТВА
Желяскова Светлана Республиканский музыкальный лицей-интернат им. С.Рахманинова ....................75
МЕНЕДЖЕРУ НА ЗАМЕТКУ
Соколова Наталья Организация итогового оценивания в начальной школе................................... ..........77
Раздаловская-Терлецкая Раиса Календарное планирование курса по выбору «Занимательная математика» ....83
УНИВЕРСИТЕТ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ
Курачицки Анжела Лекция 15: Коррекционная работа по устранению пробелов в знаниях
младших школьников........................85
Библиографический обзор ........................................ .......
 ACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.