Forumul ştiințifico-practic Pedagogic Naţional «Școala secolului XXI, în condițiile creşterii migrației tinerilor peste hotare»Au fost prezentate mai multe implicaţii ale Liceului :

promotorul multor iniţiative în parteneriat cu diverse instituţii şi organizaţii din ţară şi de peste hotare cu care a încheiat acorduri de colaborare;

instituţie pilot în cadrul cursurilor de formare pentru managerii liceelor din republică în cadrul Universităţii Pedagogice de Stat „I. Creangă” şi IŞE;

partener activ în colaborare cu AGIRoMd. (şedinţa de constituire a AGIRoMd; I Congres al Învăţătorilor din R. Moldova (august 2011); Academia Învăţătorului Modern (august 2012); Seminare de formare etc. ateliere de creaţie);

organizatorul Simpozionului Pedagogic Internaţional „Orizonturi didactice”, desfăşurat în martie 2022, în parteneriat cu AO „Promovarea prin inteligenţă”, precum şi un şir de alte concursuri la diverse discipline şcolare, în cadrul Şcolii Viitorilor Olimpici (ŞVO);

iniţiatorul Forumurilor Civice pentru tinerii din republică, cu genericul „Patria mică – începutul dragostei de ţară”;

organizatorul Conferinţei republicane ştiinţifico-practice a elevilor „Un pas înACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.