Lansare de carte Scoala fără profesor?...

Lansare de carte Scoala fără profesor?...Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...
Lansare de carte Scoala fără profesor?...

Lansare de carte Scoala fără profesor?...

Lansare de carte Scoala fără profesor?...

LANSARE ÎN PREMIERĂ ABSOLUTĂ

LUCRAREA „ŞCOALA FĂRĂ PROFESOR?”...

AUTOR MARIANA MARIN

Elizaveta GLOBA, şef Bibliotecă,categoria de calificare I

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei

Lansarea lucrării „ŞCOALA fără profesor?”, autor Mariana MARIN, doctor în pedagogie, conferenţiar universitar a fost un eveniment inedit,desfăşurat la 22 aprilie curent,în Sala de Conferinţe a Bibliotecii Naţionale a Republicii Moldova,în preajma sărbătorilorZiua Profesională a Bibliotecaruluişi Ziua Mondială a Cărţii şi a Dreptului de Autor (23 aprilie).Acest eveniment a omagiat CARTEA ca instrument principal de transmitere şi prezervare a cunoştinţelor.

Expert în educaţie pe domeniile evaluare în bază de competenţe, evaluare criterială prin descriptori etc., autoarea Mariana MARINşi-a propus,în lucrarea sa, promovarea libertăţii cuvântului în ŞCOALA fără profesor, în educaţie, punând accentul pe capitalul uman- profesorul, în scopul valorificării potenţialului creativ.

Evoluţia autoarei, ca autor, a fost urmărită de-a lungul timpului de mai multe personalităţi: dr.hab. Constantin ŞCHIOPU, dr. hab. Viorica GORAŞ-POSTICĂ, dr. hab. Vlad PÂSLARU, observând că Domnia sa „Are o altă abordare a cuvintelor, a modului în care îşi obiectivează ideile în cuvinte, căci „ŞCOALA fără profesor?...” este o lucrare prin care„înveţi să nu greşeşti, să nu repeţi greşelile celui care şi-a transpus gândurile aici”.

În cadrul lansării lucrării „ŞCOALA fără profesor?...”,cadrele didactice din învăţământulpreşcolar şi primardin republică au exprimat mesaje de recunoştinţă autoarei, pentru eforturile depuse de Domnia sa în consolidarea Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Filiala din Republica Moldova, remarcând că:Lucrarea „ŞCOALA fără profesor?...este „una cu un limbaj modern şi actual care nu duce la greutăţi de înţelegere, un limbajdidactic. Prin această lucrare autoarea demonstrează toate aspectele şimetodele în educarea copiilor,”totodată argumentândspusele autoarei: „Generaţia decopii nu este grea educabilă. Noi suntem greu de schimbat”.

Momentul culminant al evenimentului l-a constituit decernarea Diplomei de Excelenţăa Consiliului Judeţean Prahova (România) şi Placheta Aniversară „100 de Ani de la Unire”, înmânatăMarianei MARIN, dr.ped., conf. univ., Preşedintele Asociaţiei, pentru merite deosebite în dezvoltarea învăţământului general, de cătreAcademicianul european Mircea COSMA, Preşedintele Consiliului Judeţean Prahova.

Entuziasmată de derularea acestui eveniment, nu pot să nu-mi exprim trăirile mele personale, menţionând că Mariana Marin este eroul pe care greutăţile vieţii n-au frânt-o, ci au întărit-o, iar entuziasmul şi caracterul puternic au ajutat-o să se afirme pe deplin în nobila sa funcţie de profesor şi actuala funcţie, de şef sector Limbă şi Comunicare al Departamentului Ştiinţă din cadrul IȘE. Fiind director de Proiect „Strategii pedagogice ale formării vorbitorului cult de limbă română din perspectiva educaţiei europene pentru limbi”, mereu poartă în suflet dorinţa de a îmbunătăţi calitatea învăţării limbii române în instituţiile de învăţământ general şi nu numai.

În calitatea sa de Preşedintă a Asociaţiei Generale a Învăţătorilor din România, Filiala din Republica Moldova, pe care o conduce de mai mulţi ani, a ştiut cum să promoveze valorile educaţiei din perspectivă curriculară pe întregul tărâm al învăţământului preuniversitar. Ea a devenit recunoscătoare tuturor învăţătorilor din republică pentru lucrarea multaşteptată „ŞCOALA fărăprofesor?,darşi pentru contribuţia Domniei sale în domeniul educaţiei în învăţământul primar.

Mariana Marin a căutat să se identifice ca un Ambasador al învăţământului preuniversitar, în cele mai dificile circumstanţeea fiind o fire puternică, întotdeauna se bucură şi i se umple inima de LACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.