Şcoala de vară a învăţătorilor români de pretutindeni

COMUNICAT DE PRESĂ

22 iulie 2015

ȘCOALA DE VARĂ A ÎNVĂȚĂTORILOR ROMÂNI DE PRETUTINDENI

„LIMBA ROMÂNĂ FĂRĂ FRONTIERE”,

Chişinău, 24-26 iulie 2015

„Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, Filiala din Republica Moldova” în calitate de organizator, are plăcerea să anunţe desfăurarea evenimentului Șa învățătorilor români de pretutindeni „Limba Română în contextul dialogului intercultural pedagogic fără frontiere”.

ța inaugurală va avea loc pe data de 25 iulie, 2015, ora 10.00, la Academia de Știine a Moldovei, sala Azurie.

Sunt invitate oficialităţi din R. Moldova, România, Ucraina, personalități importante din domeniul educației i culturii: Maia Sandu (ME), Gheorghe Duca (AM), Angel Tâlvăr (DPRRP), Dorin Chirtoacă (Primar de Chiinău), Liliana Nicolaescu-Onofrei (ME), Tatiana Nagnibeda-Tverdohleb (DGETS), Tatiana Potâng (UA

La Şcoala de Vară vor participa peste 200 de profesori din Republica Moldova, din România, din Ucraina, regiunile Cernăuţi, Odessa şi Transcarpatia, cadre didactice din Serbia, regiunile Valea Timocului şi Vârşeţ.

Evenimentul este un manifest pedagogic pentru susţinerea, valorificarea şi idealizarea limbii române culte.

Obiectivul principal al proiectului îl constituie cultivarea spiritului de solidaritate a cadrelor didactice române de pretutindeni pentru ridicarea prestigiului Limbii române în toate comunităţile.

Evenimentul vine să răspundă la întrebarea în ce mod contribuie la formarea vorbitorului cult de limbă română în întreaga societate i ce strategii pedagogice inovative se propun pentru valorificarea culturii lingvistice, a tradiţiei, a istoriei, în spaţiile de comunicare românească.

Școala de vară își propune să mobilizeze toate cadrele didactice pentru a promova cultura comunicării în mediul educaţional şi în toate aspectele vieţii sociale precum și creşterea nivelului de cultură lingvistică a profesorilor.

Proiectul Școlii de vară este realizat cu sprijinul Guvernului României, Ministerul Afacerilor Externe – Departamentul Politici pentru Relaţia cu Românii de Pretutindeni.

 

 


 

 ACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.