CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”

Influențați de realitatea emigrărilor și motivați spre o consolidare interculturală, la data de 1 martie 2014, odată cu sosirea mult așteptată a ”Mărțișorului”, dar și în preajma aniversării a 22 de la admiterea R. Moldova în ONU din 2 martie 1992,a avut loc desfășurarea Forumului științifico-practic internațional „Migrația și consolidarea dialogului intercultural”, ediția a VII-a. Evenimentul a avut loc în incinta Liceului Academiei de Științe a Moldovei. Managerul proiectului este directorul adjunct, doctor în pedagogie Pavel Cerbușca, care a organizat mai multe evenimente de acest tip.

CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
Întregul proiect a avut parteneri din diverse organizații, printre care menționăm Asociația Generală a Învățătorilor din România, filiala R. Moldova(AGIRo.Md), președinte Mariana Marin; Centrul pentru Parteneriat și Dezvoltare, director Irina Martâniuc; Asociația Internațională pentru Educație din R. Moldova, director executiv Mihai Calestru; Liga Națională de Dezbateri Preuniversitare, director executiv Iulia Moldovan; AO „Pomovare prin inteligență”, președinte Ion Eftodi; ANTIM – Asociația Tinerilor Istorici din Moldova în parteneriat cu EUROCLIO, coordonator de proiect Timur Luchin.
Activitatea s-a desfășurat în două etape. Prima etapă a constituit simularea unei ședințe a Organizației Națiunilor Unite (ONU), la care au participat elevi din mai multe licee din capitală și regiuni (Liceul ”Prometeu-Prim”, Liceul ”Spiru Haret”, Liceul ”Gaudeamus”, Liceul Academiei de Științe a Moldovei, Liceul ”V. Alecsandri”, Liceul ”M. Eliade!. Liceul ”Spiru Haret”, Liceul ”N. Iorga”, gimnaziul ”Galata”, Liceul ”I. Pelivan” din Răzeni, Ialoveni, Liceul ”P. Ștefănucă” din Ialoveniș.a.).
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
Aceștia au reprezentat mai multe țări, precum Republica Moldova, România, Marea Britanie, Grecia, Italia, Portugalia, Germania, SUA, Canada, Afganistan, Franța, Rusia ș.a., din perspectiva migrațiilor și a consolidării dialogului intercultural, precum și a impactului acestora asupra societății.Moderatorii Forumului Civic Bivol Elena și Caraman Maria, din clasa a XI C au organizat eficient ședința simulată a ONU, adresând întrebări participanților și formând concluzii constructive cu referire la modalitățile de consolidare a dialogului intercultural dintre persoane.
La finalul evenimentului a fost aprobat unanim Rezoluția ONU, care a fost propusă pentru discuții în senatele instituțiilor de învățământ pentru a organiza evenimente similare în comunitate.
Etapa aceasta a încadrat cuvintele de salut ale directorului Liceului AȘM, dl Iu. Cristea și a oaspeților. La final, prezentatorii Cristina Ciorici (cl. a XII-a „UM”, LAȘM) și Robert Cinciuc(cl. a X-a „C”, LAȘM) împreună cu managerul și organizatorul Forumului, dl Pavel Cerbușca au oferit certificate de participare celor implicați în desfășurarea activității.
Cu mare interes au fost ascultate comunicările reprezentanților Afganistanului, refugiați în R. Moldova din cauza problemelor interne ale acestei țări, care la moment își fac studiile în gimnaziul ”Galata” din capitală, îndrumați de psihologul instituției Golovei Lilia. Dar cel mai mare interes a provocat prezentările oaspeților din Japonia care au atras atenția asupra diferențelor culturale dintre Orient și Occident, subliniind că diferențele ar trebui să ne unească și nicidecum să nu ne dezbine.
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
A doua parte a Forumului Pedagogic a fost una practică. Aici participanții au prezentat comunicările în două secțiuni. Secţia I.”Migrația și probleme ale educației”, la care au participat profesori, manageri școlari, cadre didactice. Moderatori secțiunii Mariana Marin și Tamara Cristei au organizat într-o manieră originală dezbaterile cu referire la modalitățile de consolidare a dialogului intercultural între popoare în condițiile creșterii migrației oamenilor peste hotarele țării. În lucrările secțiunii au participat activ cadre didactice din diverse raioane ale țării, membri AGIRoMd.
 

Secţia II.”Migrația și posibilitățile de consolidare a dialogului intercultural între oameni” au participat cadre didactice, membri ONG, masteranzi, studenți, liceeni.Moderatori secțiunii au fost: Timur Luchin (cercetător științific), Nicoleta Iftodi (studentă la USM) și Vlad Badrajan (elev).
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
CONFERINȚA ȘTIINȚIFICO – PRACTICĂ PEDAGOGICĂ INTERNAȚIONALĂ „MIGRAȚIA ȘI CONSOLIDAREA DIALOGULUI INTERCULTURAL”
 

 

 ACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.