Cum pot deveni membrul Asociației? (2017)

Ghidul membrului se află aici


Pentru a deveni MEMBRUL AGIRoMd sunt necesare următoarele:

I. Activarea profilului online

1. Pentru activarea profilului online completați formularul de membru care se află aici https://goo.gl/forms/VpgFhklTj JnbQmYv2


2.Atenție la adresa electronică! Dacă o scrieți greșit, riscați să nu primiți noutăți!

3.Dacă observați că timp de 10 zile nu primiți mesaje înseamnă că nu ați completat formularul corect!

II. Dosarul de membru

Fiecare membru are obligatoriu dosar care va conține:

1. Cerere de aderare şi recomandarea unui coleg

- membru al AGIRoMd,

Descarcă CERERE-DE-ADERARE-si-recomandare.doc [45,5 Kb]

2. Copia buletinului de identitate

3. Fotografia 3x4 a membrului(ca pentru buletin, calitativă).

Expediaţi fotografia digitală la adresa agiromoldova@gmail.com

pentru a vă face legitimația de membru.

Legitimația se eliberează nu mai devreme de o lună de la data prezentării dosarului.

4. Achitarea cotizației de membru se realizează în perioada

1 ianuarie - 1 februarie - 120 lei pentru un an.

Dosarul de membru se prezintă preşedintelui de sucursală sau preşedintelui AGIRoMd.

III. Achitarea cotizației

* Mai întâi se completează formularul apoi se achită cotizația de membru.

*Achitarea cotizației de membru se realizează până la data de 1 februarie 2017.

COTIZAȚIA ESTE ACEEAȘI - 120 LEI ANUAL (2017)

* Plata cotizației pentru anul 2017 se efectuează la orice bancă unde aveți cont. Imprimați rechizitele bancare de mai jos și le puteți prezenta la bancă pentru achitare.

* Vă rugăm să expediați dovada achitării scanată sau fotografiată la adresa agiromdonline@gmail.com.

Asociaţia Obştească Asociaţia Generală a Învăţătorilor din România, filiala din Republica Moldova

Republica Moldova, MD-2059 mun. Chișinău,

str. Doina 113A (of.) 2

cf 1010620007650

Contul de plăți 22512659230

Cod IBAN MD84AG000000022512659230
In BC „Moldova -Agroindbank”
SA Filiala Miron Costin

* Asociația Învățătorilor este o comunitate de cadre didactice din Republica Moldova, care activează în baza statutului. Este o organizație apolitică, nonprofit, nonguvernamentală și activează exclusiv în scopul intereselor profesionale.


 Calitatea de membru se reactualizează în fiecare an prin formularul online. 
ACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.