CUPRINSUL REVISTEI DE OCTOMBRIE 2016

CUPRINSUL REVISTEI DE OCTOMBRIE 
EDITORIAL
Mariana Marin Ambasadorii limbii române în școală. Colaborarea online a cadrelor didactice. Cadrul
proiectului de parteneriat educațional..............3
ÎNVĂŢĂTOR ŞI CERCETĂTOR
Virginia Druguș Imperioasa lume a tehnologiilor informaționale........................8
Ana Ceban Utilizarea eficientă a calculatorului în învăţarea activă ........................11
Olga Balanici Tehnologiile informaționale între necesitate şi utilitate în procesul instructiv-educativ.....14
Dorina Roman Utilizarea tehnologiilor moderne în dezvoltarea intelectuală a școlarului mic......................17
Olga Balanici Eficientizarea utilizării TIC în procesul instructiv-educativ.....................................................18
Olga Rebeja Utilizarea TIC în procesul educaţional în clasa a IV-a................................................................20
Alexandra Chirica Dezvoltarea competențelor digitale și antreprenoriale în cadrul proiectului internațional
Technovation Challenge................................................................21
Natalia Dediu Utilizarea tehnologiei informatice și comunicaţionale în procesul de învăţare.....................24
Carolina Cheptenari,
Angela Cioclea Sunt informat, deci sunt responsabil!........................26
Angela Ojog Vocabular activ – efectiv în era digitală.......................27
G. Vărzaru,
S. Beleaeva Monitorizarea cercetării în instituţia de învăţământ....................29
Iulianna Iuzu Aspecte distinctive dintre educația socială și alte concepte........................34
Ana Savciuc Formarea competenței de lectură prin strategii didactice interactive ...................38
BUNE PRACTICI
Pr. Sergiu Boldirescu Sfintele taine – lucrări sfințitoare ale bisericii....................................................40
Ana Vartic Numărul și cifra 7. Instuirea obiectului ce urmează în șir. Al șaptelea. Scrierea cifrei 7......43
Steluța Guțu Valorificarea de către elevi a vocabularului textual...........................47
Valentina Carp Învelişul viu al pământului.....................52
Aliona Deliu Plantele decorative și îngrijirea lor...........55
Svetlana Tîmbur Și ei au fost copii. Topul literar............................57
ÎNVĂŢĂTOR ŞI DIRIGINTE
Svetlana Michicin „Tot frumosul este-n noi”......................................61
Diana Zaharia Toamna se numără bobocii..................................................64
Aurelia Ceaicovschi Smărăndiţa anului 2016...................................66
Cristian Serdeşniuc Să fim alături de copiii noştri, să-i ajutăm să crească!........................68
Svetlana Jitariuc Sunt visul care luptă.........................................70
Olga Zingan Prin labirintul poeziilor scriitorului Ion Anton...........................71
Elena Botnaru Salvați pământul!..............................73
Hristina Minciuna Miss Biologie..........................75
Valentina Slusarenco Toamna cea bogată, cu de toate îndestulată.............................77
ATELIER DIDACTIC
Lucreția Talpă Muzica și emoțiile.....................................79
PARTENERIAT EDUCAŢIONAL
Olesea Chișlari Menirea de a fi dascăl..........................................80
Ana Vartic „Nu contează atât de mult ceea ce faci, ci câtă dragoste pui în ceea ce faci”............................82
Anatolie Iavorschi – un manager de succes..........................83
Ion Roșca, un popas aniversar......................................................84
Mesaj de felicitare colectivului pedagogic ...85
Virginia Druguș – învățătoarea de pe copertă..........86CUPRINSUL REVISTEI DE OCTOMBRIE 2016


ACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.