Şcoala de vară a învăţătorilor români de pretutindeni


Atelier de creaţie şi Expoziţia de inaugurare

 

„Limba română - casa noastră comună”

 


În perioada sosirii treptate a tuturor participnaților au fost organizate următoarele activități: atelier de creaţie Desenăm, ilustrăm și cântăm limba română. Moderatorii acestei secțiuni au fost Natalia Dediu, Svetlana Sîrbu, Mariana Lupu - Gorița. Cadrele didactice au realizat un schimb de experiență util și necesar. Totodată s-a remarcat contribuția colegilor în valorificarea limbii române în contexte interdisciplinare. Momentul a consemnat în același timp un efect puternic de socializare între cadrele didactice române de pretutindeni.

xpoziţiei de inaugurare „Limba română - casa noastră comună” a organizat materialele în holul Liceului Academiei de Științe a Moldovei, unde au fost expuse desene, materiale ilustrative, pliante, postere cu genericul Școlii de vară. Participanții au avut posibilitatea să admire, dar și să realizeze schimb de experiență privind tehnicile de artă plastică și tehnologică utilizate în compoziții.

În contextul activităților de socializare a avut loc o prezentare de carte didactică, manuale de limbă română a autorilor - cadre didactice participante la Şcoala de vară. Colegii români din România, Ucraina, Serbia au fost impresionați de calitatea manualelor și a auxiliarelor didactice exprimând impresii de încurajare, dar și anumite recomandări pentru utilizarea unui limbaj mai elevat în cerințele și sarcinile didactice față de elevi.

Doamna Svetlana Jitariuc a organizat un Photovoice impresionant în care a prezentat activitățile Liceului Teoretic Ștefan cel Mare și Sfânt din or. Grigoriopol. Instituția dată face naveta în fiecare zi, trecând pseudovama din regiunea Nistrului. Colega Jitariuc a expus toate peregrinările pe care le au elevii și profesorii din această școală pentru a menține limba română cu grafia latină și numele adevărat de limbă română. Participanții la acest atelier de comunicare au menționat flacăra vie a românismului în această regiune și au promis să susțină colegii din aceste școli cu manuale și cărți în limba română. Tot în acest atelier au discutat și colegii din regiunea Transnistreană care sunt nevoiți să folosească alfabetul kirilic și au reiterat gânduri de sacrificii care le au în legătură cu faptul că nu li se permite să numească limba cu adevăratul ei nume. Au fost enumerate un șir de probleme și anume că deși numesc limba moldovenească, nu au niciun fel de manuale și nici auxiliare didactice. Concluziile la care au ajuns sunt că vor promova și în continuare un limbaj cult, elevat, vor îmbogăți vocabularul elevilor, dar și propriu cu neologisme, vor valorifica operele literare românești la lecții. Impactul a fost unul înalt, încât unii participanți au realizat promisiuni că vor încerca să realizeze lecții de limbă română cât mai calitative.

Şcoala de vară a învăţătorilor români de pretutindeni

Şcoala de vară a învăţătorilor români de pretutindeni
Şcoala de vară a învăţătorilor români de pretutindeni
Şcoala de vară a învăţătorilor români de pretutindeni
Şcoala de vară a învăţătorilor români de pretutindeni
Şcoala de vară a învăţătorilor români de pretutindeni
Şcoala de vară a învăţătorilor români de pretutindeni
Şcoala de vară a învăţătorilor români de pretutindeni
Şcoala de vară a învăţătorilor români de pretutindeni


ACADEMIA ÎNVĂȚĂTORULUI MODERN

BINE ATI VENIT!

Revista Învăţătorul Modern este alături de Dumneavoastră oricând!

Mereu Moderni, Mereu cu Noutăţi!

Revista apare o dată în două luni în Republica Moldova şi în România.